Pijlers onder FRITS

Hans Matheeuwsen | foto: Patrick Meis

Van een burgemeester-in-gedachten op de cover naar een stoere dj uit Valkenswaard. Wie de filosofie achter de journalistieke formule van FRITS niet kent, zou dit een opmerkelijke keuze kunnen vinden. Naast ondernemen in de meest brede zin van het woord is talent één van de pijlers onder het blad. En als zodanig verdient Lotte Prijs die plek. Ze is bekend als voormalig zangeres van de meidengroep Djumbo, afkomstig uit de regio. Ondernemer Frits van Eerd, mede-eigenaar van de Jumbo Supermarkten in Veghel, kaapte het drietal een jaar of twaalf geleden weg uit de stal van Piapella Music in Waalre om als uithangbord te dienen voor zijn keten. Djumbo was de succesvolle Nederlandse tegenhanger van het Vlaamse K3. De meidengroep schijnt nog steeds te bestaan, al wordt er niet veel meer van vernomen. We wilden deze editie bovendien een speelse jongedame als pendant van het serieuze werk in het vorige nummer. Waarmee we tevens afrekenen met het misverstand dat FRITS een business- of business-to-businessmagazine is. We besteden aandacht aan ondernemen omdat dit een wezenlijk onderdeel is van de regionale identiteit, en Lotte Prijs onderneemt op haar manier. Bij de ontwikkeling van FRITS, ruim tien jaar geleden, kwam die identiteit uitdrukkelijk naar voren als pijler onder de formule van het nieuwe tijdschrift dat daardoor een stadsglossy over mensen moest worden en geen lifestylemagazine zoals oorspronkelijk bedacht. Aandacht voor ondernemen betekent overigens iets anders dan aandacht voor ondernemers. Al is het regionale bedrijfsleven belangrijk in het leven van FRITS want dankzij partnerschappen uit die hoek kan het blad bestaan. FRITS is weliswaar een journalistiek onafhankelijk magazine, ons businessmodel voorziet niet alleen in abonnees en adverteerders aan de inkomstenkant, maar tevens in maatschappelijk betrokken partners die via het blad contact willen leggen met hun doelgroep. We tellen er inmiddels zestien. Om onze raison d’être verder te verstevigen, leggen we onze focus tevens op Meierijstad (de nieuwe gemeente waarin Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel zijn gefuseerd) én Uden. De inwoners van het gebied zijn meer gericht op Eindhoven dan op bijvoorbeeld Den Bosch. Er zijn tevens interessante ondernemers gevestigd, onder wie Bob Hutten, waarover u kunt lezen op pag. 036. En wat spraakmakende regionale journalistiek betreft, vestig ik graag ùw aandacht op onze verhalen over Brainport (pag. 040), Strijp-S (pag. 090) en het centrumplan van Helmond (pag. 096). Want de mensen in èn hun verhalen over de regio Eindhoven blijven natuurlijk wèl onze corebusiness.

Hans Matheeuwsen
uitgever/hoofdredact